درباره گروه حسابداری و مدیریت

۳۴ بازدید
درباره گروه حسابداری و مدیریت

این گروه ابتدا با نام گروه حسابداری از سال 1396با هدف تأمین متخصصان مورد نیاز کشور در زمینۀ کنترل امور مالی و حسابداری مؤسسات دولتی و خصوصی تأسیس و در مقطع کاردانی (با تعداد 73 واحد درسی و 8 واحد جبرانی) اقدام به پذیرش دانشجو نمود. سپس با اضافه شدن رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی (با تعداد 138 واحد درسی و 4 واحد جبرانی) نام گروه به گروه حسابداری و مدیریت تغییر یافت.نیاز گسترده کشور به مدیران متعهد و متخصص در زمینه امور بازرگانی، سازمانی و اداری و همچنین لزوم کنترل منابع مالی و تهیه اطلاعات صحیح و به موقع برای تصمیم گیری های حسابداری و مالی، از جمله دلایل تأسیس گروه حسابداری و مدیریت است.جناب آقای مصطفی قناد با تحصیل در رشته دکترای حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران، سمت مدیریت گروه حسابداری و مدیریت را عهده­‌دار می­‌باشند.

(۰) دیدگاه