امکانات آموزشی گروه حسابداری و مدیریت

پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
۱۲۳۹ بازدید
امکانات آموزشی گروه حسابداری و مدیریت

بهرمندی از کلاس­های سمعی و بصری مجهز به پروژکتور و همچنین مرکز کامپیوتر مناسب و درخور دانشجویان رشته حسابداری و مدیریت با رایانه­‌هایی مجهز به نرم­‌افزارهای مختلف و تخصصی (مجموعه نرم افزارهای تخصصی همکاران سیستم مورد استفاده برای تدریس درس کاربرد رایانه در حسابدرای برای دانشجویان رشته حسابداری).سیاست اساسی گروه استفاده از اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و اساتید فعال در حرفه به عنوان مدرس می باشد.

(۰) دیدگاه