ارتباط با گروه حسابداری و مدیریت

۳۱۶ بازدید
ارتباط با گروه حسابداری و مدیریت

 

آدرس دفتر گروه حسابداری:  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه سوم

تلفن تماس:        7- 05138210075     داخلی 248

مدیر گروه :‌ دکتر مصطفی قناد

کارشناس گروه: شیرین خراشادی زاده

تلگرام مدیر گروه: Ghannad@

آدرس پست الکترونیکی مدیر گروه: ghannad.fa@gmail.com

 

(۰) دیدگاه