ارتباط با گروه برق

۳۶۱ بازدید
ارتباط با گروه برق

آدرس دفتر گروه برق:  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه دوم

تلفن تماس:        7- 05138210075     داخلی 256

 

کارشناس گروه: شیرین خراشادی زاده    (داخلی 246)

 

(۰) دیدگاه