ارتباط با گروه کامپیوتر

چهار شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
۱۹۵۲ بازدید
ارتباط با گروه کامپیوتر

آدرس دفتر گروه کامپیوتر:  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه دوم

تلفن تماس:        05138218840     داخلی 270

مدیر گروه :‌ دکتر ایمان فیروزیان

کارشناس گروه: شیرین خراشادی زاده    (داخلی 246)

 

 

(۰) دیدگاه