ارتباط با گروه کامپیوتر

۱۳ بازدید
ارتباط با گروه کامپیوتر

آدرس دفتر گروه کامپیوتر:  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه اول

تلفن تماس:        7- 05138210075     داخلی 256

مدیر گروه :‌ دکتر الهه گوگساز قوچانی

کارشناس گروه: سید علی نوعی

 

(۰) دیدگاه