آینده شغلی فارغ التحصیلان گروه تربیت بدنی

۴۵ بازدید
آینده شغلی فارغ التحصیلان گروه تربیت بدنی

فارغ التحصیلان این رشته در مقطع کاردانی پس از اتمام تحصیل می توانند در مشاغل زیر مشغول به کار شوند:

مربی ورزشی

مربی یا کمک مربی کانون ها و باشگاه های ورزشی

کاردانی امور ورزشی

(۰) دیدگاه