ارتباط با گروه تربیت بدنی

۷۶ بازدید
ارتباط با گروه تربیت بدنی

آدرس دفتر گروه روانشناسی:  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه سوم

تلفن تماس:        7- 05138210075     داخلی 248

مدیر گروه :‌ دکتر جواد ساقی

کارشناس گروه: شیرین خراشادی زاده

(۰) دیدگاه