دستاوردها و موفقیت‌های گروه کامپیوتر

۴۸۲ بازدید
دستاوردها و موفقیت‌های گروه کامپیوتر

کسب موفقیت در مسابقات علمی

کسب رتبه چهارم آقای مهدی روشندل دانشجوی ورودی سال 1392 در المپیاد علمی سال 1395

عقد تفاهم نامه با مراکز دولتی، صنعتی، پژوهشی و تحقیقاتی کشور

 1. خانه صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی
 2. اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی
 3. مرکز همکاریهای علمی و امور نخبگان دفاعی شمال شرق(شهیدفهمیده)
 4. اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی
 5. شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)
 6. مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
 7. پلیس راهور استان خراسان رضوی
 8. انجمن تحقیق و توسعه استان خراسان رضوی

عقد قرارداد تجاری با مراکز دولتی، صنعتی، پژوهشی و تحقیقاتی کشور

 1. صنایع دفاعی شهید کاوه خراسان
 2. صنایع جوادالائمه  (ع)
 3. سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی
 4. دانشگاه علو پزشکی تربت حیدریه
 5. معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد (رصدخانه شهر هوشمند)
 6. صنایع دفاعی جوادالائمه )ع( (طرح پژوهشی)OMG

شهرداری مشهد- معاونت برنامه ریزی- داشبورد مدیریتی

حضور در نمایشگاه ها

حضور موسسه در نمایشگاه هفته پژوهش1396

حضور دانشجویان موسسه دراولین رویداد هفته مشاغل سال1397در شهرک صنعتی توس

حضور دانشجویان موسسه در دومین رویداد هفته مشاغل سال1398در مجموعه پدیده شاندیز

 
(۰) دیدگاه