فراخوان طرح پژوهشی با شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

۸۱۷ بازدید
فراخوان طرح  پژوهشی با شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

براساس ارتباط صورت گرفته توسط دفتر ارتباط با جامعه موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی از کلیه اساتید، دانشجویان و همکاران گرامی که در زمینه طرحهای پژوهشی و نوآورانه پیوست شده در بخش زیر امکان همکاری را دارند، حداکثر تا تاریخ 98/06/10 به دفتر ارتباط با جامعه واقع در طبقه سوم مراجعه نمایند.

ردیف

عناوین طرح های پژوهشی و نوآورانه

1

امکان‌سنجی و شناسایی منابع آب زیرزمینی جنوب شرق دشت مشهد جهت حفر چاه‌های آب شرب با استفاده از فناوری‌های نوین

2

تحلیل و بررسی تفاوت‌های لیتولوژی آبخوان دشت مشهد و پارامترهای مؤثر در آن با رویکرد بهره‌برداری بهینه از منابع آب زیرزمینی به ویژه چاه‌‌های آب شرب

3

بررسی عملکرد روش فیلتراسیون در کاهش تراکم نماتدهای موجود در منابع تأمین‌کننده آب آشامیدنی شهر مشهد

4

بهینه‌سازی مکانی و زمانی نقاط و مسیرهای نمونه‌برداری منابع، مخازن، و شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر مشهد

5

راه‌های حذف ریشه و جلوگیری از رشد ریشه در محل انشعابات آب و فاضلاب

6

شناسایی و آسیب‌شناسی روش‌های یخ‌زدایی انشعابات آب و انتخاب روش‌های بهینه

7

تعیین سرانه شبانه آب مشترکین خانگی/ مطالعه موردی: یکی از مناطق شهر مشهد

8

سنجش کارکرد تجهیزات مختلف کاهنده مصرف آب تحت دبی ـ فشارهای مختلف

9

آسیب‌شناسی اجرای خدمات غیر حضوری در حوزه مشترکین (بررسی علل مراجعات حضوری علی‌رغم وجود زیرساخت‌ها) و ارائه راهکارهای بهبود

10

ظرفیت سازی در ایجاد زیرساختهای توسعه فناوری در شرکت آب و فاضلاب مشهد

11

تعیین ظرفیت و پتانسیل بهینه مورد نیاز برای تحقق فرآیندهای پژوهش در سطح شرکت‌های آب و فاضلاب/ مطالعه موردی: آبفا مشهد

12

ارائه راهکارهای کاهش تولید لجن بیولوژیکی در فرآیند لجن فعال/ مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب شماره 4 مشهد

13

امکان‌سنجی افزایش ظرفیت بار آلی ورودی به تصفیه‌خانه فاضلاب با استفاده از بسترهای رشد بیولوژیکی معلق/ مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب شماره 4 مشهد

14

راهکارهای بهینه‌سازی فرآیند آبگیری لجن تصفیه‌خانه فاضلاب شهری و کاهش هزینه‌های مرتبط/ مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب شماره 5 مشهد

15

استفاده از مواد بازیافتی جهت فیلتراسیون پساب خروجی از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

16

برسی حذف عوامل بیماری زا با استفاده از روش اکسیداسیون پیشرفته بهبودیافته و مقایسه فنی با سایر روشهای گندزدایی معمول( مطالعه موردی تصفیه خانه خین عرب)

17

بهینه‌سازی سامانه هوادهی تصفیه‌خانه فاضلاب پرکندآباد 1 مشهد به‌منظور افزایش راندمان مصرف انرژی

(۰) دیدگاه