فراخوان طرح پژوهشی با اداره کل زندان‌های استان خراسان رضوی

۸۵۰ بازدید
فراخوان طرح  پژوهشی با اداره کل زندان‌های استان خراسان رضوی

براساس ارتباط صورت گرفته توسط دفتر ارتباط با جامعه موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با اداره کل زندانهای استان خراسان رضوی از کلیه اساتید، دانشجویان و همکاران گرامی که در زمینه طرح های پژوهشی پیوست شده در بخش زیر امکان همکاری را دارند، حداکثر تا تاریخ 98/06/10 به دفتر ارتباط با جامعه واقع در طبقه سوم مراجعه نمایند.

ردیف

عناوین طرح های پژوهشی

1

بررسی و تحلیل مشارکت بخش خصوصی در اداره موسسات کیفری (مطالعه تطبیقی با سایر کشورها)

2

شناسایی راهکارهای آموزشی ارتقای باورهای دینی گروه های مختلف زندانیان(زنان،نوجوانان،جوانان، سارقین،جرایم مالی،جرایم مرتبط با مواد مخدر و ...)

3

بررسی تاثیر نوع فعالیت های ورزشی بر زندانیان معتاد و در حال ترک مواد مخدر

4

بررسی نقش و تاثیر بخش خصوصی در اشتغال و حرفه آموزی زندانیان

5

تعیین میزان شیوع استفاده از مواد محرک آمفتامین توسط زندانیان با هدف : برنامه ریزی برای کاهش میزان شیوع مصرف این مواد  

6

ارزیابی میزان موارد ساپرس شده ویروس اچ آی وی در موارد تحت درمان

7

آسیب شناسی مراکز مشاور ه و خدمات روان شناختی زندان ها و ارایه راهکارهای اصلاحی و مدل بهینه

8

تدوین برنامه ویژه رصد و مراقبت های بعد از خروج نوجوانان بزهکار آزاد شده از کانون اصلاح و تربیت

9

بررسی اثر بخشی هنر و ورزش بر روان و عزت نفس و کاهش بزه کاری در مددجویان نوجوان

10

تجزیه و تحلیل میزان تاثیر گذاری برگزاری اقدامات فرهنگی و ورزشی ، مذهبی و معیشتی یگان های حفاظت در کاهش ارتکاب تخلفات و جرایم کارکنان وظیفه

11

انجام مطالعات و ارایه راهکارهای اجرایی و اقتصادی جهت دفع بهداشتی فاضلاب و مقایسه فنی و اقتصادی روش های موجود تصفیه فاضلاب زندان های کشور

12

بررسی رابطه تامین معیشت کارکنان با میزان سلامت و فساد اداری

(۰) دیدگاه