درباره گروه معماری داخلی

۲۳ بازدید
درباره گروه معماری داخلی

دانشکده معماری در سال 1390 تأسیس گردید و هدف از تأسیس این دانشکده تقویت مؤلفه های فرهنگی در معماری و بازشناسی معماری ایرانی و  به روز کردن آن با توجه به نیازهای کنونی جامعه ایران می باشد که در جهت تحقق این اهداف با استفاده از اساتید مجرب داخلی گام های مؤثری برداشته است.
دانشکده معماری دارای کتابخانه با بیش از 4875 هزار نسخه کتاب فارسی و انگلیسی است که از منابع ارزشمند مکتوب در ایران است.

دوره آموزشی کارشناسی معماری داخلی یکی از دوره های آموزش عالی برای تربیت نیروهای آشنا به مبانی نظری معماری داخلی و متخصص به مبانی عملی آن است.دانش یک معمار داخلی ،مکمل فعالیت های بسیاری از هنرمندان و مهندسان است. دانش آموخته این رشته دارای مهارت های لازم برای فعالیت در بازار طراحی فضاهای داخلی ساختمان ها بوده و می تواند این مهم را با فعالیت در شرکت های فنی و مهندسی با تاسیس شرکت و کارگاه انجام دهد.

مشاورین دانشکده هنر، معماری و شهرسازی
1-    مشاور دانشکده در امور آموزشی  (محمود سیدی)
2-    مشاور دانشکده در امور پژوهشی و نماینده تحصیلات تکمیلی معماری و شهرسازی  (مریم خزاعی)
3-    مشاور دانشکده در امور دانشجویی  (شیما سلطانی)
4-    مشاور دانشکده در امور هنر و تحصیلات تکمیلی عکاسی و ارتباط تصویری  (کاظم خراسانی)

(۰) دیدگاه