امکانات آموزشی گروه معماری داخلی

پنج شنبه ۷ شهريور ۱۳۹۸
۱۱۰۴ بازدید
امکانات آموزشی گروه معماری داخلی

آتلیه ها و کلاس های مجهز به ویدئو پروژکتور

سایت های مجهز به نرم افزارهای کامپیوتری مرتبط با رشته معماری داخلی

دسترسی به کارگاه چوب و فلز

بازدیدهای علمی و عملی

(۰) دیدگاه