ارتباط با گروه معماری داخلی

۴۱۳ بازدید
ارتباط با گروه معماری داخلی

درس دفتر گروه معماری:  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه سوم

تلفن تماس:        7- 05138210075     داخلی 248

مدیر گروه :‌ مهندس کامیار انزوایی

کارشناس گروه : نفیسه فاضل نسب (داخلی 247)

 

(۰) دیدگاه