ارتباط با گروه عکاسی

۳۵۱ بازدید
ارتباط با گروه عکاسی

آدرس دفتر گروه معماری:  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه سوم

تلفن تماس:        7- 05138210075     داخلی 248

مدیر گروه :‌ مهندس کیارنگ علایی

کارشناس گروه: سمیرا بایزدی

(۰) دیدگاه