امکانات آموزشی گروه ارتباط تصویری

يك شنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۸
۱۵۳۵ بازدید
امکانات آموزشی گروه ارتباط تصویری

آتلیه ها و کلاس های مجهز به ویدئو پروژکتور

سایت های مجهز به نرم افزارهای کامپیوتری مرتبط با رشته

سالن کنفرانس

کارگاه های مجهز

بازدیدهای علمی و عملی

(۰) دیدگاه