امکانات آموزشی گروهادبیات نمایشی

۲۶۱ بازدید
امکانات آموزشی گروهادبیات نمایشی
  • کلاس های مجهز به ویدئو پروژکتور
  • استفاده از اساتید مجرب دکتری و دانشجوی دکتری
(۰) دیدگاه