خوابگاه دانشجویی

۷۴۴ بازدید
خوابگاه دانشجویی

 راه  اندازی سامانه ثبت نام "سرای دانشجویی"

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان غیر بومی که متقاضی استفاده از سرای دانشجویی(خوابگاه)هستند می رساند با توجه به راه  اندازی سامانه ثبت نام "سرای دانشجویی" دانشجو بایستی با مراجعه به سایت مزبور ثبت نام خود را انجام داده و نسبت به انتخاب خوابگاه مورد نظر خود اقدام نماید.

 

(۰) دیدگاه