آموزش اطفاء حریق به کارکنان موسسه

۶۴۸ بازدید
آموزش اطفاء حریق به کارکنان موسسه

به مناسبت روز آتش نشانی، در مورخ 98/8/29، مسئول تاسیسات و امور آتش نشانی موسسه اقبال لاهوری اقدام به مانور آموزشی اطفای حریق در محوطه باز موسسه نمود و سپس نحوه­ استفاده از کپسول­ های اطفای حریق را برای هر یک از مدیران، کارشناسان و دانشجویان موسسه در مواقع اضطرای در محیط­ های بسته و باز توضیح داد.

(۰) دیدگاه