سلسله سخنرانی هفته پژوهش با همکاری دفتر ارتباط با صنعت و گروه های مکانیک ، صنایع، کامپیوتر، نفت

۵۱۷ بازدید
سلسله سخنرانی  هفته پژوهش  با همکاری دفتر ارتباط با صنعت و گروه  های مکانیک ، صنایع، کامپیوتر، نفت

موضوع :کاربرد نرم افزار های محاسباتی در رشته های مهندسی  

سخنران :آقای مهندس فتحی دانشجوی دکترا رشته مکانیک   مورخ 98/9/19

موضوع : تهدید ها و ایده ها در فضای سایبری با رویکرد مالی

   سخنران  آقای مهندس رضوی زاده  عضو هیات علمی گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مورخ 98/9/27

 

 

 موضوع :بکارگیری ثروت های علمی در ایجاد بنگاه های اقتصادی

  سخنران آقای مهندس غیور  فارغ التحصیل رشته مکانیک موسسه اقبال لاهوری دانشجو دکترا مکانیک  مورخ 98/9/26

موضوع : نظام آراستگی     5S

سخنران  خانم دکتر جوانمرد  استادیار و عضو هیات علمی  و مدیر گروه رشته مهندسی صنایع مورخ 98/10/9

موضوع :  مهندسی ارزش

 سخنران آقای مهندس تقی زاده  مدیر عامل شرکت بارثاوا مدیر پروژه ملی S.P.E    مورخ 98/9/28

موضوع :پژوهش های مرتبط با رشته گاز و نفت 

سخنران  آقای مهندس بهاری  مدیر فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق مورخ 98/9/30

 

 

 

(۰) دیدگاه