سلسله سخنرانی هفته پژوهش با همکاری دفتر ارتباط با صنعت و گروه های هنر ، معماری شهرسازی

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
۷۰۱ بازدید
سلسله سخنرانی  هفته پژوهش  با همکاری دفتر ارتباط با صنعت و گروه  های  هنر ، معماری شهرسازی

 موضوع : ارتباط رشته معماری داخلی  در بازار

سخنران :آقای  مهندس انزوایی  عضو هیات علمی گروه  معماری  موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مورخ 98/9/25

موضوع : چرا زحمت پژوهش را به خودمان نمی دهیم  ؟

   سخنران  آقای  دکتر مداح حسینی  عضو هیات علمی گروه  ادبیات نمایشی  موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مورخ 98/9/25

 موضوع : ارائه فیلم مقیاس انسانی  (شرح اقدامات شهری مبتنی بر نظریات یانگل )

سخنران  خانم دکتر  ترابی  عضو هیات علمی  رشته  معماری شهرسازی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری  مورخ 98/9/25

 

(۰) دیدگاه