جلسه ریاست با کارمندان موسسه آموزش اقبال لاهوری

۴۵۸ بازدید
جلسه ریاست با کارمندان موسسه آموزش اقبال لاهوری

در مورخ چهارشنبه 4 دی ماه صبحانه کاری با حضور کارمندان و رییس موسسه و مدیر فرهنگی و دانشجویی در سالن جلسات برگزار شد ریاست دانشگاه ضمن تشکر از تک تک کارمندان و مدیران گروه ها ی آموزشی به خاطر بازه های زمانی گذشته و انجام امور مختلف که در موسسه اتفاق افتاده است ،به بازه امتحانات و نام نویسی دانشجویان تکمیل ظرفیت اشاره نمودند. آقای دکتر میرزایی  اظهار داشتند فناوری و ثروت آفرینی در آموزش نوین امروز از اهمیت بالایی بر خوردار است و مبحث فناوری ، پژوهش وآموزش برای بقاء هر دانشگاه و موسسه آموزش عالی از اهمیت بالا  برخوردار و امری حیاتی است.  همچنین  ایشان  از برنامه آینده موسسه و افتتاح مرکز نوآوری  اقبال و پلاتو موسسه خبر دادند، وایشان اضافه کردند، موسسه آموزش عالی اقبال می تواند  با پتانسیل های موجود در موسسه  وعملیاتی کردن رشته های هنری، عکاسی، ارتباط تصویری یکی از موسسات پیش رو در کار آفرینی باشد.

(۰) دیدگاه