سخنرانی با موضوع شرح اقدامات شهری و ارایه فیلم مقیاس انسانی

۵۲۲ بازدید
سخنرانی با موضوع شرح اقدامات شهری و ارایه فیلم مقیاس انسانی

در راستا هفته پژوهش گروه معماری و شهرسازی با همکاری دفتر ارتباط با صنعت موسسه  سخنرانی و ارایه فیلم مقیاس انسانی بر مبنا شرح اقدامات شهری مبنی بر نظر یانگل به همراه پنل گفتگوتوسط سرکار خانم  دکتر ترابی برگزار گردید. خانم دکتر ترابی  عضو هیات علمی گروه شهرسازی معماری ، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری  می باشند  این سخنرانی درمورخ 27 آذر ماه در سالن اجتماعات موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با حضور دانشجویان و اساتید گروه های معماری شهرسازی و هنر برگزار گردید.

 

(۰) دیدگاه