تولید نمایش جهت اجرای عمومی و شرکت در جشنواره‌های تئاتری

۵۵۱ بازدید
تولید نمایش جهت اجرای عمومی و شرکت در جشنواره‌های تئاتری

گروه ادبیات نمایشی موسسه در نظر دارد به منظور تولید نمایش جهت اجرای عمومی و شرکت در جشنواره‌های تئاتری گروهی از میان دانشجویان موسسه تشکیل دهد.
از علاقمندان به حوزه های بازیگری،  طراحی‌صحنه،  نمایشنامه، طراحی لباس،  نورپردازی و کارگردانی دعوت می‌شود برای شرکت در این فراخوان به دفتر گروه ادبیات نمایشی یا کارشناس گروه مراجعه نمایند.

(۰) دیدگاه