زمان دفاع نهایی دانشجویان ارشد معماری و طراحی شهری

پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸
۴۰۱ بازدید

قابل توجه دانشجویان ارشد معماری و طراحی شهری که در این ترم قصد «دفاع نهایی» دارند:
زمان دفاع نهایی هفته اول اسفندماه 98می باشد.
 فرم تاییدیه دفاع نهایی با امضای استاد راهنما و مدیرگروه می بایست حداکثر تا تاریخ **24 بهمن ماه **به کارشناس گروه تحویل گردد.
 سایر مستندات لازم جهت تحویل به کارشناس گروه قبل از برگزاری جلسه دفاع و اسامی داوران متعاقبا اعلام خواهد شد.
️ عدم ارائه مستندات مذکور به معنای عدم امکان دفاع دانشجو می باشد.

(۰) دیدگاه