انتصاب مدیر مرکز نوآوری موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

۷۳۰ بازدید
انتصاب مدیر مرکز نوآوری موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

در چهارمین جلسه کمیته راهبردی مرکز نو آوری  و خلاقیت موسسه  آموزش عالی اقبال لاهوری ریاست محترم موسسه آقای دکتر میرزایی خانم دکتر جوانمرد را به سمت مدیریت مرکز  نوآوری و خلاقیت منصوب کردند.

(۰) دیدگاه