ثبت نام وام صندوق رفاه دانشجویی - نیم سال دوم 1400-1399

سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
۲۴۶۶ بازدید
ثبت نام وام صندوق رفاه دانشجویی - نیم سال دوم 1400-1399
بر اساس بخشنامه شماره 13874/130 مورخ 99/11/15 وزارت علوم، ثبت نام وام دانشجویی در سامانه صندوق رفاه دانشجویان(www.swf.ir ) در پروتال دانشجویی فعال گردیده است. دانشجویان  محترم می‌توانند به منظور ثبت نام از تاریخ 99/11/20 لغایت 1400/01/20  با رعایت موارد ذیل (فایل‌های ضمیمه) سامانه مذکور مراجعه نمایند.
 
 
 
(۰) دیدگاه