فراخوان شرکت در کارگاه آموزش های پیش از ازدواج

۷۲۷ بازدید
فراخوان شرکت در کارگاه  آموزش های پیش از ازدواج

مرکز مشاوره و سلامت موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان رضوی برای جوانان 18 تا 35 سال دوره آموزش های پیش از ازدواج (همراه با صدور گواهی) برگزار میکند :

سرفصلها : آشنایی ، عشق، انتخاب همسر

آشنایی:

روش های آشنایی

مزیت های آشنایی

محدودیت های آشنایی

اشتباهات درفرآیند آشنایی

موضوعات گفتگو

عشق:

عشق چیست؟

عشق چه روندی راطی میکند؟

مثلث عشق اشترنبرگ

تأثیر ناخودآگاه  درعشق

آیاازدواج نیازبه آمادگی دارد؟

بلوغ درازدواج

دلایل درست ونادرست درازدواج

انتخاب همسر:

افرادی که برای ازدواج مناسب نیستند.

شرایط مشکل زا درازدواج

علائم هشداردهنده درازدواج

ملاکها ومعیارهای ازدواج موفق

مدرسین :

خانم ناهید پیروی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

آقای علیرضا حیدری،روانشناسی ارشد بالینی

خانم مومنیان ، روانشناسی ارشد بالینی

خانم ساناز رحیمی ، روانش

زمان برگزاری :5 و6 اسفندماه 98، ازساعت 8 الی 14

مکان : سالن جلسات ،طبقه چهارم موسسه آموزش عالی اقبا ل لاهوری

(۰) دیدگاه