درباره گروه علوم پایه

پنج شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
۲۷۹۱ بازدید
درباره گروه علوم پایه

تحقیقات بنیادی باید بر مدار همه علوم به طور هم زمان باشد. به عبارت دیگر هر نظریه ای همزمان باید در تمامی جهات علمی مورد ارزیابی قرار بگیرد. هر صنعتی که آغاز می کنیم باید مبتنی بر دانش بومی با زیر ساخت های علوم پایه بومی و با مطالعات عمیق زیست محیطی و آسیب شناسی آن در حوزه های علوم مختلف باشد. علوم پایه شامل ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی است. شیمی، علم مواد است؛ فیزیک، قوانین حاکم بر جهان مادی است؛ علوم زمین و علوم زیستی، شناخت مواد پیرامون خود و حیات است؛ ریاضیات هم ابزار این علوم است. بنابراین، علوم پایه همه چیز است. آنچه در علوم دیگر، یعنی فنی-مهندسی، کشاورزی و پزشکی، ظاهر می‌شود خود مولود علوم پایه است که به عمل آمده است تا که به ظهور رسد. مگر می‌توان جاده‌ای و ساختمانی بنا کرد، بدون آنکه از علم مواد و قوانین حاکم بر آن بهره برد. مگر می‌توان محصولات کشاورزی سالم بدست آورد. کشورهای پیشرفته هزینه زیادی را چه به لحاظ مالی و چه معنوی در حوزه علوم پایه انجام می‌دهند چراکه می‌دانند دستیابی به توسعه و تعالی علمی بدون پیشرفت علوم بنیادین امکان‌پذیر نیست. بررسی مسیر حرکتی و هدف‌گذاری کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد اهمیت دادن به علوم‌پایه یکی از دلایل رشد و پیشرفت آنها بوده چراکه این بخش از علم زیربنا و پایۀ علوم مهندسی است.

گروه علوم پایه با همین رویکرد و با هدف یکپارچه سازی و تقویت دروس پایه در گروه های مختلف در بهمن ماه 98 راه اندازی شد.

(۰) دیدگاه