سرفصل دروس علوم پایه

پنج شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
۲۰۰۶ بازدید
سرفصل دروس علوم پایه

همکار گرامی
همه ما بخوبی آگاه هستیم که طرح درس، به عنوان ابزار کارآمدی در زمینه تکنولوژی آموزشی، در خدمت افزایش کیفیت نظام آموزشی کشورمان می باشد. و معمولا طرح درس به عنوان برنامه ریزی و سازمان دادن به مجموعه فعالیتهایی که استاد در ارتباط با هدفهای آموزشی، محتوای درس و توانائیهای دانشجویان برای مدت زمان مشخص تدوین می گردد مد نظر قرار می گیرد.

طرح درس عنصر حیاتی تدریس است که:
•    لحظه ها را زنده می کند ،  
•    سردرگمی را از بین می برد،  
•    دانشجو را فعال می کند ،
•    هنر مدرس را نشان می دهد ،
•    از دوباره کاری می کاهد ،
•    پاسخگوی نیاز دانشجویان است ،
•    باعث انجام کار در زمان خودش می شود ،
•    هدفهای مبهم را روشن می کند ،
•    نظم منطقی ایجاد می کند،
•    چگونه آموزش دادن را مشخص می کند،
•    چگونه یادگرفتن را می آموزد،
•    شرط لازم آموزش است،
•    پیش نیاز یادگیری است ،
•    توجه به تفاوتهای فردی است،
•    سازمانی نمودن کلاسهاست،
•    استفاده از حواس را مقدور می سازد،
•    ارتباط مطالب را ممکن می سازد،
•    دانش، نگرش و توانش ایجاد می کند،
•    عوامل بازدارنده را می کاهد،
•    دانشجویان را از پیشرفت آگاه می کند،
•    راهی برای ایجاد انگیزه است،
•    عامل شناخت روشهای تدریس است،
•    راه شناخت اهداف تعلیم است،
•    عامل استفاده مطلوب از وسایل آموزشی است،
•    توجه به اهداف غائی آموزش است،
•    ایجاد نظم و هماهنگی می کند،
•    از تداخل برنامه جلوگیری می کند،
•    کارها را هدفمند و جهت دار می کند.
از این رو، طرح درس اساس و پایه آموزش را تشکیل می دهد. در واقع طرح درس ، طرح آموزش است و در شکل بخشیدن به یادگیری نقش اساسی دارد. اگر قرار است آموزش مبتنی بر اصول علمی باشد لازم است از طرحی دقیق که براساس اصول علمی تنظیم شده برخوردار باشد . اهمیت و ضرورت طرح درس ، مشابه طرح و نقشه ساختمان است . همان طور که یک مهندس ساختمان پیش از ساختن یک بنا به تهیه نقشه آن می پردازد، مدرس ( آموزش دهنده ) نیز باید یک نقشه آموزشی طراحی کند که در آن محتوای آموزش، روش آموزش، رسانه ها و وسایل کمک آموزشی پیش بینی شود و مطابق این طرح به آموزش بپردازد.
برحسب این که طرح درس مربوط به آموزش درس مورد نظر در طول یک سال تحصیلی باشد یا یک نیمسال ، یک ماه یا یک روز انواع طرح درس عبارت خواهد بود از طرح درس سالانه ، طرح درس نیسمال تحصیلی ، طرح درس ماهانه ، طرح درس روزانه.
طرح درسی که خوب تهیه شده باشد می تواند:
•    فعالیت های آموزشی را نظم دهد .
•    وظیفه استاد و دانشجو مشخص کند .
•    توجه مدرس را به انتخاب روشهای مناسب آموزش جلب می نماید.
•    ارزشیابی مدرس توسط مؤسسه آموزشی را آسان می نماید .
•    ارزشیابی دانشجو توسط مدرس را آسان می کند .
باعث می شود که مدرس و دانشجو با اعتماد بیشتری سرکلاس درس حاضر شوند.
ما در موسسه اقبال لاهوری ضمن ارج نهادن به حضور ارزشمند اساتید گرانقدر در جایگاه رفیع تعلیم و تعلم، از امعان نظر و حسن توجه و همیاری شما در ارتقاء کیفیت آموزش فرزندان عزیز سرزمین پر افتخارمان کمال امتنان را داریم.

 

نام درس نام استاد طرح درس
معادلات دیفرانسیل در حال به روز رسانی
ریاضی 7 در حال به روز رسانی
ریاضی پیش دانشگاهی در حال به روز رسانی
ریاضی1 کاردانی در حال به روز رسانی
ریاضی کاربردی -کاردانی در حال به روز رسانی
ریاضی 1 کارشناسی در حال به روز رسانی
معادلات دیفرانسیل -کارشناسی ناپیوسته در حال به روز رسانی
محاسبات عددی در حال به روز رسانی
فیزیک 2 در حال به روز رسانی
فیزیک مکانیک در حال به روز رسانی
ریاضیات وآمار در حال به روز رسانی
فیزیک 1 در حال به روز رسانی
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 1 در حال به روز رسانی
فیزیک حرارت در حال به روز رسانی
فیزیک پیش در حال به روز رسانی

ریاضی عمومی1

در حال به روز رسانی
(۰) دیدگاه