ارتباط با گروه علوم پایه

پنج شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
۱۳۳۷ بازدید
ارتباط با گروه علوم پایه

آدرس دفتر گروه علوم پایه :  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه همکف

تلفن تماس:         05138218810     داخلی 243

مدیر گروه :

پست الکترونیک:

ساعات حضور:

کارشناس گروهآقای اسماعیل زاده 38218840 داخلی 243

 

(۰) دیدگاه