وبینارها

۲۰۰۰ بازدید
لیست وبینارهای برگزار شده (بر اساس تاریخ)در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
ردیف نام وبینار اساتید برگزار کننده تاریخ برگزاری مشاهده
1 ورکشاپ اسکیس 98 مهندس کامیار انزوایی 98/10/15 لینک مشاهده
2 آشنایی با پایگاه ایران داک خانم مرضیه مقرونی 98/10/23 لینک مشاهده
3 توانمند سازی هیات علمی دکتر شاهین همایون آریا 98/11/23 لینک مشاهده
4 تدریس و ارزیابی دانشجو محور در بستر الکترونیکی دکتر فرهاد سراجی 99/02/15 لینک مشاهده
5 معرفی بستر محاسبات مه و اینترنت اشیا است دکتر سمانه موسوی نیک 99/03/09 لینک مشاهده
6 ارزشیابی و آزمون سازی در آموزش الکترونیکی دکتر فرهاد سراجی 99/03/15 لینک مشاهده
7 وبینار تخصصی پیاده سازی ماشین مجازی در ویندوز سرور مهندس حسام الدین رضوی زاده 99/03/23 لینک مشاهده
8 مدیریت استرس در دوران کرونا دکتر زهراکرمانی مامازندی 99/04/06 لینک مشاهده
9 راه کارهای مهندسی صنایع در بهبود خدمات درمانی با رویکرد شبیه سازی دکتر شیما جوانمرد،دکتر وهاب وحدت 99/05/01 لینک مشاهده قسمت اول*لینک مشاهده قسمت دوم
10 وبینار تخصصی آشنایی با سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار 1 دکتر محمد رسول حشمتی 99/05/26 لینک مشاهده
11 وبینار تخصصی آشنایی با سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار 2 دکتر محمد رسول حشمتی 99/06/27 لینک مشاهده
12 وبینار شکست عشقی و سوگ دکتر فرناز ابهرزنجانی 99/07/14 لینک مشاهده
13 بوت کمپ آشنایی با مهارت های منتورینگ در حوزه فناوری های دیجیتال دکتر امیرحسین اسدی 99/07/16 لینک مشاهده
14 وبینار ارتقا مهارت تاب آوری در دوران کرونا دکتر کرمانی مامازندی 99/08/03 لینک مشاهده
15 وبینار شکست عشقی و سوگ 2 دکتر فرناز ابهرزنجانی 99/08/08 لینک مشاهده    
16 معرفی ساختار برگزاری آزمون های آنلاین و ارزشیابی در سامانه آموزش مجازی مهندس حسام رضوی زاده 99/09/04 لینک مشاهده
(۰) دیدگاه