آیین نامه سنوات یا تعداد ترم مجاز تحصیل

دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
۴۴۸ بازدید

( شامل دانشجویان خانم و آقا )


مدت سنوات یا ترم مجاز برای مقاطع تحصیلی :
مقطع کارشناسی پیوسته 10 ترم برای ترم 11 درخواست کمیسیون داده شود.
مقطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته 5 ترم برای ترم 6 درخواست کمیسیون داده شود.
دانشجویان مقطع ارشد در ترم5 و 6 برای تمدید سنوات بصورت الکترونیکی درخواست بررسی مشکل را تکمیل و ارسال نمایند و برای ترم 7 درخواست کمیسیون داده شود.
-درصورت عدم درخواست تمدید سنوات برای ترم های اعلام شده دانشجو اخراجی محسوب میگردد.
همچنین دانشجویانی که قبلا برای اتمام سنوات و مشروطی حکم کمیسیون موارد خاص دریافت کرده اند و این ترم هم مشروط شده یا سنوات آنان به پایان رسیده باید مجدد باید برای ترم جدید هم درخواست کمیسیون نمایند.
-دانشجویان مرد که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند باید بعد از دریافت حکم کمیسیون جهت تمدید معافیت با نامه موسسه به پلیس +10 مراجعه و نامه تمدید معافیت دریافت و تحویل آموزش فرمایند.

(۰) دیدگاه