آیین نامه دروس پیش نیاز و هم نیاز

دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
۵۸۵ بازدید

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند  دروس پیش نیاز  فقط ذر صورتی همنیاز می شود که  درس پیش نیاز را یک بار اخذ و آن درس را افتاده باشید و  در ترم بعد بصورت هم نیاز هر دو درس را مجدد اخذ نمایید.

- بدیهی است عواقب ناشی از عدم رعایت برعهده خود دانشجو می‌باشد.

(۰) دیدگاه