اطلاعیه عدم برگزاری بوت کمپ آموزش و توانمند سازی منتور در صنایع

يك شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸
۶۷۶ بازدید
اطلاعیه عدم برگزاری بوت کمپ آموزش و توانمند سازی منتور در صنایع

پیرو مصوبه ستاد سلامت وزارت علوم به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برگزاری همایش فوق در مورخ شنبه 10 اسفند ماه کنسل می باشد. اجرای این بوت کمپ در سال 99 خواهد بود .

(۰) دیدگاه