برنامه کلاسهای آموزش مجازی پنج شنبه 15 اسفند

۱۳۳۳ بازدید
برنامه کلاسهای آموزش مجازی پنج شنبه 15 اسفند
برنامه کلاس روز پنجشنبه 15 اسفند
ردیف نام درس نام استاد نحوه برگزاری ساعت شروع ساعت پایان
1 زبان تخصصی موحد مجازی 8:00 10:00
2 اقتصاد مهندسی بخش اصل دکتر آیتی مجازی 8:00 10:00
3 فیلم زنده و متحرک استاد علی کبریان مجازی 8:00 12:00
4 مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری 1 محمد علیشاهی مجازی 9:00 11:00
5 برنامه سازی پیشرفته 2 دلاوریان مجازی 10:00 12:00
6 مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری 1 محمد علیشاهی مجازی 10:00 12:00
7 حکمت و هنر فراهانی مجازی 10:00 12:00
8 اندیشه ها و نظریه های طراحی شهری دکتر موحد مجازی 10:00 12:00
9 هوش مصنوعی دلاوریان مجازی 12:00 14:00
10 سیستم های توزیع شده موسوی نیک مجازی 12:00 14:00
11 عناصر جزئیات2 وحدت مجازی 12:00 14:00
12 رایانه در گرافیک استاد عشقی مجازی 12:00 18:00
13 هوش مصنوعی دلاوریان مجازی 14:00 16:00
14 سیستم های توزیع شده موسوی نیک مجازی 14:00 16:00
(۰) دیدگاه