برنامه کلاسهای آموزش مجازی شنبه 17 اسفند

۱۵۸۰ بازدید
برنامه کلاسهای آموزش مجازی شنبه 17 اسفند
برنامه کلاس روز شنبه 17 اسفند
ردیف نام درس نام استاد نحوه برگزاری ساعت شروع ساعت پایان
1 ریاضی پیش رحیمی مجازی 08:00 10:00
2 زبان تخصصی رضوی زاده مجازی 08:00 10:00
3 مدیریت و اقتصاد صنعتی زینب کاظمی مجازی 08:00 10:00
4 تعمیر و نگه داری ساختمان مشترک کاردانی عم و کارشناسی ناپیوسته عم اجرا عاطفه مرادی مجازی 08:00 10:00
5 زبان تخصصی رضوی زاده مجازی 10:00 12:00
6 زمین شناسی نفت هنگامه عرفانیان مجازی 10:00 12:00
7 مبانی اینترنت1 رحیمی مجازی 10:00 12:00
8 ریاضیات گسسته ( هفته فرد) موسوی نیک مجازی 12:00 14:00
9 نصب وراه اندازی شبکه رضوی زاده مجازی 12:00 14:00
10 زمین شناسی نفت هنگامه عرفانیان مجازی 12:00 14:00
11 محیط های چند رسانه ای کرباسی مجازی 14:00 16:00
12 ریاضیات گسسته موسوی نیک مجازی 14:00 16:00
13 تاریخ هنر2 موسی زاده مجازی 14:00 16:00
14 روش تولید موسوی زاده مجازی 14:00 16:00
15 روش های تولید مخصوص  موسوی زاده مجازی 14:00 16:00
16 محیط های چند رسانه ای کرباسی مجازی 16:00 18:00
17 معاصر2 اشرف یزدی مجازی 16:00 18:00
18 حسابداری صنعتی(2) - هفته زوج افشین به سودی مجازی 16:00 18:00
19 پروژه مالی - هفته فرد مصطفی قناد مجازی 16:00 18:00
20 حسابداری صنعتی(2) افشین به سودی مجازی 18:00 20:00
21 کارآموزی- هفته فرد مصطفی قناد مجازی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه