برنامه کلاسهای آموزش مجازی دوشنبه 19 اسفند

يك شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۸
۱۱۶۰ بازدید
برنامه کلاسهای آموزش مجازی دوشنبه 19 اسفند

 

برنامه کلاس روز دوشنبه 19 اسفند
ردیف نام درس نام استاد نحوه برگزاری ساعت پایان ساعت  شروع
1 اقتصاد2 عطیه عالیان مجازی 10:00 8:00
2 مبانی و روش برنامه ریزی شهری خلج مجازی 10:00 8:00
3 برنامه نویسی کامپیوتر رحیمی  مجازی 10:00 8:00
4 فیزیولوژیک  رئیس المحدثی مجازی 10:00 8:00
5 معرفت شناسی  زهانی مجازی 10:00 8:00
6 آشنایی با ادبیات کهن قدیریان مجازی 12:00 10:00
7 برنامه نویسی کامپیوتر رحیمی مجازی 12:00 10:00
8 مهندسی اینترنت رضوی زاده مجازی 12:00 10:00
9 مبانی و روش برنامه ریزی شهری خلج مجازی 12:00 10:00
10 روانشاسی از دیدگاه  زهانی مجازی 12:00 10:00
11 صنعتی سازمانی موسوی مجازی 12:00 10:00
12 آسیب اجتماعی سرایی مجازی 12:00 10:00
13 انگیزش و هیجان  رئیس المحدثی مجازی 12:00 10:00
14 مکانیک سیالات حسین جواهرچی مجازی 12:00 10:00
15 مهندسی اینترنت رضوی زاده مجازی 14:00 12:00
16 آموزه های 1  زهانی مجازی 14:00 12:00
17 روان سنجی سرایی مجازی 14:00 12:00
18 جامعه شناسی ناظمی مجازی 14:00 12:00
19 اصول شبیه سازی-ز پریسا مودی مجازی 14:00 12:00
20 مکانیک سیالات حسین جواهرچی مجازی 14:00 12:00
21 پایگاه داده ها راستگو مجازی 16:00 14:00
22 هندسه مناظر و مرایا کاری مجازی 16:00 14:00
23 احساس و ادراک  پازند مجازی 16:00 14:00
24 اجتماعی  ناظمی مجازی 16:00 14:00
25 توانبخشی  امیرافشاری مجازی 16:00 14:00
26 جامعه شناسی هنر  مداح حسینی مجازی 16:00 14:00
27 احساس و ادراک پازند مجازی 18:00 16:00
28 اجتماعی  ناظمی مجازی 18:00 16:00
29 نیازهای 1 امیرافشاری مجازی 18:00 16:00
30 زبان ماشین و اسمبلی راستگو مجازی 18:00 16:00
31 تاریخ شهرهای ایرانی اسلامی رحیمیان مجازی 18:00 16:00
32 اقتصاد مهندسی-زوج جوانمرد مجازی 18:00 16:00
33 مدیریت مالی - هفته زوج حشمتی مجازی 18:00 16:00
34 زبان ماشین و اسمبلی راستگو مجازی 20:00 18:00
35 مکاتب  پازند مجازی 20:00 18:00
36 نیازهای 2 امیرافشاری مجازی 20:00 18:00
37 مدیریت کیفیت جوانمرد مجازی 20:00 18:00
38 زبان ماشین و اسمبلی-هفته زوج راستگو مجازی 20:00 18:00
39 تکنولوژی بتن  میثم پورعباس بیلندی مجازی 20:00 18:00
(۰) دیدگاه