برنامه کلاسهای آموزش مجازی سه شنبه 20 اسفند

۱۱۰۳ بازدید
برنامه کلاسهای آموزش مجازی سه شنبه 20 اسفند

 

برنامه کلاسی روز سه شنبه 20 اسفند
ردیف نام درس نام استاد پایان شروع
1 هنر و تمدن اسلامی ابریشمی 10:00 8:00
2 حقوق تجارت عطیه عالیان 10:00 8:00
3 روانشناسی تحولی 1 آ. ناظمی 10:00 8:00
4 نگرش و تغییر آن آ. ایل بیگی 10:00 8:00
5 مبانی ادبیات نمایشی دکتر ابراهیم زاده 12:00 10:00
6 زبان فنی عطیه عالیان 12:00 10:00
7 روانشناسی تحولی 1 آ. ناظمی 12:00 10:00
8 اعصاب و غدد آ. ایل بیگی 12:00 10:00
9 تحلیل سیستم ها سیبویه 12:00 10:00
10 پروژه کارشناسی جوانمرد(الداغی) 12:00 10:00
11 ساختمان داده ها دلاوریان 14:00 12:00
12  اشنایی با معماری اسامی خواجوی 14:00 12:00
13 اقتصاد کلان  عطیه عالیان 14:00 12:00
14 مباحث اساسی در روانشناسی2 آ. ایل بیگی 14:00 12:00
15 روانشناسی تربیتی آ. ناظمی 14:00 12:00
16   اصول شبیه سازی پریسا مودی 14:00 12:00
17 شبیه سازی کامپیوتر یوسف زاده 16:00 14:00
18 اقتصاد شهری رحیم خان کریمی 16:00 14:00
19 یادگیری آ. ناظمی 16:00 14:00
20 حقوق و قوانین سعید میلانی زاده 16:00 14:00
21 مدیریت مالی دکتر محمدرسول حشمتی 18:00 16:00
22 جغرافیای شهری رحیم خان کریمی 18:00 16:00
23 روش های اجرایی ساختمان  احمد رمضانی 18:00 16:00
24  شیوه های اصلاح و تغییر رفتار خ. ابهر زنجانی 18:00 16:00
25 روش تحقیق آ. ناظمی 18:00 16:00
26 برنامه ریزی تولید جوانمرد 18:00 16:00
27 طرح ریزی واحدهای صنعتی صابر احمدی بنکدار 18:00 16:00
28  برنامه ریزی بافت فرسوده اکبریان 18:00 16:00
29 طراحی ایجاد صنایع صابر احمدی بنکدار 18:00 16:00
30 شبیه سازی کامپیوتر یوسف زاده 18:00 16:00
31 مبانی مهندسی نرم افزار یوسف زاده 20:00 18:00
32  روانشناسی سلامت خ. ابهر زنجانی 20:00 18:00
33 روش تحقیق آ. ناظمی 20:00 18:00
34 برنامه ریزی تولید جوانمرد 20:00 18:00
35 فارسی عمومی روشنک رزمگیر 20:00 18:00
(۰) دیدگاه