اطلاعیه گروه معارف اسلامی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

۵۱۱ بازدید
اطلاعیه گروه معارف اسلامی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

کلیه دانشجویان محترم که از دروس معارف اسلامی در نیمسال دوم 99-1398 درس انتخاب کرده اند باید 10 جلسه از هر درس از دروس مجازی معارف اسلامی که توسط سامانه  ec.nahad.ir  ارائه شده است بگذرانند ، و گواهی صادره از این سامانه را دریافت و در هنگام حضور در موسسه به استاد درس ارائه نمایند.
 دانشجویان اتباع می توانند از طریق شماره تلفن های پشتیبان
84222443 -021 و 84222347-021
چگونگی ثبت نام را مطلع شوند.


گروه معارف اسلامی موسسه  آموزش عالی اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه