برنامه کلاسهای آموزش مجازی چهارشنبه 21 اسفند

۸۸۶ بازدید
برنامه کلاسهای آموزش مجازی چهارشنبه 21 اسفند

 

برنامه کلاس روز چهار شنبه 21 اسفند
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 مهندسی نرم افزار ( هفته فرد ) دکتر موسوی نیک 8:00 10:00
2 انسان و محیط دکتر ترابی 8:00 10:00
3 آزمایشگاه مهندسی نرم افزار(هفته زوج) دکترموسوی نیک 8:00 10:00
4 مهندسی نرم افزار دکتر موسوی نیک 10:00 12:00
5 ادبیات فارسی روشنک رزمگیر 10:00 12:00
6 روش و فنون طراحی شهری2  دکتر ترابی 10:00 12:00
7 منظرسازی شیرازی زاده 12:00 14:00
8 عناصر جزئیات1 وحدت 12:00 14:00
9 برنامه سازی پیشرفته دلاوریان 12:00 14:00
10 مدیریت مالی حشمتی 14:00 16:00
11 ارزیابی کار و زمان حسین احمدی 16:00 18:00
12 مدل کمی محکی 16:00 18:00
13 متره و براورد اعتضادی 16:00 18:00
14 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی دلاوریان 16:00 18:00
15 طراحی ایجاد صنایع صابر احمدی بنکدار 16:00 18:00
16 سمینار و روش تحقیق مهاجرزاده 18:00 20:00
17 اصول سیستم مکانی محکی 18:00 20:00
18 ارزیابی کار و زمان حسین احمدی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه