برنامه کلاسهای آموزش مجازی پنج شنبه 22 اسفند

چهار شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
۸۷۶ بازدید
برنامه کلاسهای آموزش مجازی پنج شنبه 22 اسفند

 

برنامه کلاس روز پنجشنبه 22 اسفند
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 زبان تخصصی موحد 08:00 10:00
2 فیلم زنده و متحرک استاد علی کبریان 08:00 12:00
3 مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری 1 محمد علیشاهی 09:00 11:00
4 پروژه کارشناسی جوانمرد(الداغی) 10:00 12:00
5 برنامه سازی پیشرفته 2 دلاوریان 10:00 12:00
6 حکمت و هنر فراهانی 10:00 12:00
7 اندیشه ها و نظریه های طراحی شهری دکتر موحد 10:00 12:00
8 طرح معماری 5 دکتر سعیدیان 11:00 14:00
9 سیستم های توزیع شده موسوی نیک 12:00 14:00
10 عناصر جزئیات2 وحدت 12:00 14:00
11 رایانه در گرافیک استاد عشقی 12:00 18:00
12 هوش مصنوعی دلاوریان 14:00 16:00
13 سیستم های توزیع شده(هفته زوج) موسوی نیک 14:00 16:00
14 برنامه سازی پیشرفته 1 داوودی 14:00 16:00
15 برنامه سازی پیشرفته 1 داوودی 16:00 18:00
(۰) دیدگاه