برنامه کلاسهای آموزش مجازی جمعه 23 اسفند

۶۰۳ بازدید
برنامه کلاسهای آموزش مجازی جمعه 23 اسفند
برنامه کلاس روز جمعه23 اسفند
ردیف نام درس نام استاد نحوه برگزاری ساعت شروع ساعت پایان
1 امنیت شبکه دکتر کامل مجازی 10:00 14:00
(۰) دیدگاه