برنامه کلاسهای آموزش مجازی شنبه 24 اسفند

جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
۸۴۶ بازدید
برنامه کلاسهای آموزش مجازی شنبه 24 اسفند

 

برنامه کلاس روز شنبه 24 اسفند(هفته زوج)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 ریاضی پیش رحیمی 08:00 10:00
2 زبان تخصصی (هفته زوج) رضوی زاده 08:00 10:00
3 مدیریت و اقتصاد صنعتی زینب کاظمی 08:00 10:00
4 تعمیر و نگه داری ساختمان عاطفه مرادی 08:00 10:00
5 کلیات حقوق(حقوق تجارت) عالیان 08:00 10:00
6 زبان تخصصی رضوی زاده 10:00 12:00
7 مبانی اینترنت زهرا رحیمی 10:00 12:00
8 تحلیل سیستم سیبویه 10:00 12:00
9 اقتصاد کلان عالیان 10:00 12:00
10 زمین شناسی نفت(هفته زوج) هنگامه عرفانیان 10:00 12:00
11 نصب وراه اندازی شبکه رضوی زاده 12:00 14:00
12 ریاضیات گسسته ( هفته فرد) موسوی نیک 12:00 14:00
13 زمین شناسی نفت هنگامه عرفانیان 12:00 14:00
14 شیوه ارائه گفتاری و نوشتاری محبوبه آصفی 12:00 14:00
15 روش های تولید مخصوص  موسوی زاده 14:00 16:00
16 محیط های چند رسانه ای کرباسی 14:00 16:00
17 ریاضیات گسسته موسوی نیک 14:00 16:00
18 تاریخ هنر2 موسی زاده 14:00 16:00
19 معاصر2 اشرف یزدی 16:00 18:00
20 حسابداری صنعتی(2) - هفته زوج افشین به سودی 16:00 18:00
21 محیط های چند رسانه ای کرباسی 16:00 18:00
22 پروژه مالی - هفته فرد مصطفی قناد 16:00 18:00
23 زبان تخصصی موحد 17:00 19:00
24 حسابداری صنعتی(2) افشین به سودی 18:00 20:00
25 کارآموزی- هفته فرد مصطفی قناد 18:00 20:00
(۰) دیدگاه