برنامه کلاسهای آموزش مجازی یکشنبه 25 اسفند

شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
۹۹۹ بازدید
برنامه کلاسهای آموزش مجازی یکشنبه 25 اسفند

 

برنامه کلاسی روز یکشنبه 25 اسفند ( هفته زوج)
ردیف نام درس نام استاد شروع پایان
1 شبکه های محلی رضوی زاده 08:00 10:00
2 آمارو احتمالات مهندسی موسوی نیک 08:00 10:00
3  روانشناسی شناختی احمدی 08:00 10:00
4 مباحث 1 ربانی پارسا 08:00 10:00
5 زبان فنی مظفر مقدم 08:00 10:00
6 ریاضی گسسته موسوی نیک 10:00 12:00
7 روانشناسی شخصیت احمدی 10:00 12:00
8 فنون منتخب 10:00 12:00
9 تاسیسات مکانیکی جواهرچی 10:00 12:00
10 مبانی و روش طراحی شهری سهرابیان 10:00 12:00
11 شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری آصفی 10:00 12:00
12 تحلیل سیستم ها سیبویه 10:00 12:00
13 نظریه ها منتخب 12:00 14:00
14 متون 1 ربانی 12:00 14:00
15 ایمنی و بهداشت صنعتی جوانمرد 12:00 14:00
16 آزمایشگاه مهندسی نرم افزار موسوی نیک 12:00 14:00
17 حسابداری شرکت‌ها (2) زهرا عزیزمحمدی 12:00 14:00
18 موازنه(هفته فرد) میترا لواسانی 12:00 14:00
19 آموزه های 2 آ. جمیلی 12:00 14:00
20 فلسفه مقدماتی غرب شیخی 12:00 14:00
21 تحلیل سیستم ها سیبویه 12:00 14:00
22 کنترل فرآیند حاجی قاسمی 12:00 14:00
23 مبانی شهرشناسی رحیمیان 14:00 16:00
24 برنامه ریزی کنترل موجودی جوانمرد 14:00 16:00
25 تاسیسات الکتریکی عراقیان 14:00 16:00
26 رایانه و کاربرد آن در مهندسی نفت(هفته زوج) حاجی قاسمی 14:00 16:00
27 حسابداری شرکت‌ها (2)(هفته فرد) زهرا عزیزمحمدی 14:00 16:00
28 کنترل فرآیند(هفته فرد) حاجی قاسمی 14:00 16:00
29 ذخیره و بازیابی فخلعی 14:00 16:00
30 موازنه میترا لواسانی 14:00 16:00
31 مشاوره شغلی ربانی 14:00 16:00
32 روانشناسی جنسیت شهرکی 14:00 16:00
33 مباحث 2 ربانی 14:00 16:00
34 روانشناسی دین جمیلی 14:00 16:00
35 طراحی وب سایت اسماعیل زاده 16:00 18:00
36 مبانی مشاوره  بقایی 16:00 18:00
37 بهداشت روانی شهرکی 16:00 18:00
38 آموزه های 2 جمیلی 16:00 18:00
39 متون 2 ربانی 16:00 18:00
40 مدیریت کیفیت و بهره وری(هفته زوج) جوانمرد 16:00 18:00
41 ذخیره و بازیابی(هفته زوج) فخلعی 16:00 18:00
42 برنامه ریزی کنترل موجودی(هفته فرد) جوانمرد 16:00 18:00
43 تنظیم شرایط عراقیان 16:00 18:00
44 رایانه و کاربرد آن در مهندسی نفت حاجی قاسمی 16:00 18:00
45 تاریخ شهرهای ایرانی اسلامی رحیمیان 16:00 18:00
46 مبانی مشاوره بقایی 18:00 20:00
47 خانواده خ. شهرکی 18:00 20:00
48 روانشناسی از دیدگاه آ. جمیلی 18:00 20:00
49 اقتصاد مهندسی جوانمرد 18:00 20:00
50 سوانح طبیعی در سکونت گا ههای انسانی شورابی 18:00 20:00
51 شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری آصفی 18:00 20:00
52 فرایند طراحی در معماری اشرف یزدی 18:00 20:00
53 اشنایی با معماری جهان زیوری 18:00 20:00
(۰) دیدگاه