برنامه کلاسهای آموزش مجازی دوشنبه 26 اسفند

۸۷۲ بازدید
برنامه کلاسهای آموزش مجازی دوشنبه 26 اسفند

 

برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 26 اسفند(زوج)
ردیف نام درس نام استاد ساعت  شروع ساعت پایان
1 اقتصاد2(هفته زوج) عطیه عالیان 08:00 10:00
2 مبانی و روش برنامه ریزی شهری خلج 08:00 10:00
3 برنامه نویسی کامپیوتر رحیمی  08:00 10:00
4 فیزیولوژیک  رئیس المحدثی 08:00 10:00
5 معرفت شناسی  زهانی 08:00 10:00
6 آشنایی با ادبیات کهن قدیریان 10:00 12:00
7 مهندسی مخازن2 دکتر طهماسبی 10:00 12:00
8 برنامه نویسی کامپیوتر رحیمی 10:00 12:00
9 مهندسی اینترنت رضوی زاده 10:00 12:00
10 مبانی و روش برنامه ریزی شهری خلج 10:00 12:00
11 روانشاسی از دیدگاه  زهانی 10:00 12:00
12 صنعتی سازمانی موسوی 10:00 12:00
13 آسیب اجتماعی سرایی 10:00 12:00
14 انگیزش و هیجان  رئیس المحدثی 10:00 12:00
15 مکانیک سیالات(زوج) حسین جواهرچی 10:00 12:00
16 حکمت و هنر دکتر فراهانی 12:00 14:00
17 مهندسی مخازن2 دکتر طهماسبی 12:00 14:00
18 مهندسی اینترنت رضوی زاده 12:00 14:00
19 آموزه های 1  زهانی 12:00 14:00
20 روان سنجی سرایی 12:00 14:00
21 جامعه شناسی ناظمی 12:00 14:00
22 اصول شبیه سازی(زوج) پریسا مودی 12:00 14:00
23 مکانیک سیالات حسین جواهرچی 12:00 14:00
24 پایگاه داده ها راستگو 14:00 16:00
25 خواص سیالات مخزن دکتر طهماسبی 14:00 16:00
26 هندسه مناظر و مرایا کاری 14:00 16:00
27 احساس و ادراک  پازند 14:00 16:00
28 اجتماعی  ناظمی 14:00 16:00
29 توانبخشی  امیرافشاری 14:00 16:00
30 جامعه شناسی هنر  مداح حسینی 14:00 16:00
31 احساس و ادراک پازند 16:00 18:00
32 خواص سیالات مخزن دکتر طهماسبی 16:00 18:00
33 اجتماعی  ناظمی 16:00 18:00
34 نیازهای 1 امیرافشاری 16:00 18:00
35 زبان ماشین و اسمبلی راستگو 16:00 18:00
36 اقتصاد مهندسی-زوج جوانمرد 16:00 18:00
37 مدیریت مالی - هفته زوج حشمتی 16:00 18:00
38 حسابداری مالی(فرد) مصطفی قناد 16:00 18:00
39 زبان ماشین و اسمبلی راستگو 18:00 20:00
40 مکاتب  پازند 18:00 20:00
41 نیازهای 2 امیرافشاری 18:00 20:00
42 مدیریت کیفیت جوانمرد 18:00 20:00
43 زبان ماشین و اسمبلی-هفته زوج راستگو 18:00 20:00
44 تکنولوژی بتن  میثم پورعباس بیلندی 18:00 20:00
45 حسابداری مالی مصطفی قناد 18:00 20:00
(۰) دیدگاه