برنامه کلاسهای آموزش مجازی یکشنبه 17 فروردین

۱۵۵۷ بازدید
برنامه کلاسهای آموزش مجازی یکشنبه 17 فروردین

دانشجویان و اساتید گرامی ؛

کلاس های روز یک شنبه  قبل از شروع کلاس برای شما فعال میگردد

برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه 17 فروردین (هفته فرد)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 شبکه های محلی کامپیوتر رضوی زاده 08:00 10:00
2 هیدرولوژی آماری و پروژه صالحی سده قیامی  خالقی 08:00 10:00
3 عکاسی مقدماتی مسعود توجهی 08:00 10:00
4 فنون مشاوره و روان درمانی منتخب  08:00 10:00
5 روان‌شناسی شناختی احمدی رق آبادی 08:00 10:00
6 مکانیک ساختمان -زوج  قادری بافتی 08:00 10:00
7 مبانی و روش‌های طراحی شهری گودرز سهرابیان 08:00 10:00
8 کارگاه شهرسازی 2 خلج 08:00 10:00
9 مباحث اساسی در روان‌ شناسی 1 ربانی پارسا 08:00 10:00
10 مبانی هنرهای تجسمی 2 نیکجو 08:00 10:00
11 زبان فنی مظفرمقدم 08:00 10:00
12 تحقیق در عملیات 1 شهریان 08:00 10:00
13 ماشین آلات ساختمانی و راهسازی غفاری سرجامی 08:00 10:00
14 مدل‌ سازی مقدماتی امینی طوسی 08:00 10:00
15 امار و احتمالات مهندسی موسوی نیک 08:00 10:00
16 بیان معماری 2 گلبرگ انزوایی 08:00 10:00
17 مقدمات طراحی معماری1 کامیاز انزوایی 08:00 10:00
18 هیدرولیک و آزمایشگاه فرهادی صبورکازران 08:00 10:00
19 فنون مشاوره و روان درمانی-فرد  منتخب  10:00 12:00
20 مکانیک ساختمان قادری بافتی 10:00 12:00
21 طرح معماری 4 اسفندیاری سبزوار 10:00 12:00
22 کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 زهرا عزیز محمدی 10:00 12:00
23 تحقیق در عملیات 1 شهریان 10:00 12:00
24 تحلیل سیستم‌ها سیبویه 10:00 12:00
25 مهندسی پی غفاری سرجامی 10:00 12:00
26 روان‌شناسی شخصیت علی احمدی رق آبادی 10:00 12:00
27 ریاضی گسسته موسوی نیک 10:00 12:00
28 کارگاه شبکه های محلی کامپیوتر رضوی زاده 10:00 12:00
29 زمین شناسی مهندسی محمد رضاخالقی 10:00 12:00
30 ایستایی 2 محیط زاده 10:00 12:00
31 تاسیسات مکانیکی جواهرچی 10:00 12:00
32 استاتیک ناجی میدانی 10:00 12:00
33 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه فرهادی- ایزدخواه 10:00 12:00
34 طرح معماری 5 محسنی سعیدیان 12:00 14:00
35 تحلیل سیستم‌ها-زوج سیبویه 12:00 14:00
36 عکاسی تخصصی 1 توجهی 12:00 14:00
37 روان‌شناختی در قرآن و حدیث2 محمد رضا جمیلی 12:00 14:00
38 نرم افزار گرافیک 2 شقایی فلاحی 12:00 14:00
39 کارگاه شهرسازی 1 سهرابیان 12:00 14:00
40 ایمنی کارگاه غفاری سرجامی 12:00 14:00
41 حسابداری شرکت‌ها 2 عزیز محمدی 12:00 14:00
42 استاتیک قادری بافتی 12:00 14:00
43 طراحی روشنایی داخلی و خارجی  فهیمه رزمی 12:00 14:00
44 ایمنی و بهداشت صنعتی جوانمرد 12:00 14:00
45 استاتیک -فرد ناجی میدانی 12:00 14:00
46 نظریه‌های مشاوره و روان درمانی منتخب خراسانی 12:00 14:00
47 آزمایشگاه مهندسی نرم افزار موسوی نیک 12:00 14:00
48 کنترل فرآیندها حاجی قاسمی‌ازغندی 12:00 14:00
49 متون روان‌شناسی به انگلیسی1 ربانی 12:00 14:00
50 حسابداری شرکت‌ها 2 -فرد عزیز محمدی 14:00 16:00
51 موازنه مواد و انرژی میترا لواسانی 14:00 16:00
52 تاسیسات الکتریکی عراقیان 14:00 16:00
53 عکاسی دیجیتال زابل عباسی 14:00 16:00
54 فلسفه مقدماتی غرب یوسف شیخی 14:00 16:00
55 آزمایشگاه خواص سنگ‌های مخزن اسماعیل پور مطلق 14:00 16:00
56 راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی علی ربانی قره تکان 14:00 16:00
57 روان‌شناسی جنسیت شهرکی 14:00 16:00
58 مباحث اساسی در روان‌شناسی2 ربانی پارسا 14:00 16:00
59 کامپیوتر تخصصی 2  نیلوفرشقایی  14:00 16:00
60 روان‌شناسی دین جمیلی 14:00 16:00
61 روسازی راه راسخی 14:00 16:00
62 برنامه‌ریزی، کنترل تولید و موجودی‌ها 1 جوانمرد 14:00 16:00
63 مبانی شهرشناسی مسعود رحیمیان 14:00 16:00
64 حسابرسی 1-زوج میوه فروشان سقلائی 14:00 16:00
65 طراحی معماری و شهرسازی راستین 14:00 16:00
66 ذخیره و بازیابی اطلاعات فخلعی 14:00 16:00
67 رایانه و کاربرد آن در مهندسی نفت حاجی قاسمی‌ازغندی 14:00 16:00
68 طراحی صفحات وب اسماعیل زاده 14:00 16:00
69 طرح معماری 2 سیدی حلاج  - افضلیان 16:00 18:00
70 ارتباط تصویری 1، خلاصه سازی شراره شهریان 16:00 18:00
71 مبانی هنرهای تجسمی 1 بابک توانایی 16:00 18:00
72 برنامه‌ریزی، کنترل تولید و موجودی‌ها 1-زوج جوانمرد 16:00 18:00
73 طراحی معماری 5 اسفندیاری  16:00 18:00
74 طراحی صفحات وب اسماعیل زاده 16:00 18:00
75 فرآیند طراحی در معماری اشرف یزدی 16:00 18:00
76 تنظیم شرایط محیطی عراقیان 16:00 18:00
77 رباتیک فتحی عسگرآباد 16:00 18:00
78 مبانی راهنمایی و مشاوره بقایی 16:00 18:00
79 آشنایی با معماری جهان زیوری 16:00 18:00
80 متون روان‌شناسی به انگلیسی2 ربانی پارسا 16:00 18:00
81 حسابداری دولتی 1- فرد معصومه حیدری 16:00 18:00
82 بهداشت روانی شهرکی 16:00 18:00
83 تاریخ شهرهای ایرانی اسلامی رحیمیان 16:00 18:00
84 مدیریت کیفیت و بهره وری -فرد جوانمرد 16:00 18:00
85 روان‌شناختی در قرآن و حدیث2 جمیلی 16:00 18:00
86 راه‌سازی و روسازی راسخی 16:00 18:00
87 ذخیره و بازیابی اطلاعات -زوج فخلعی 16:00 18:00
88 پل‌سازی سروش مقدم 16:00 18:00
89 حسابداری دولتی 1 معصومه حیدری 18:00 20:00
90 راه‌سازی و روسازی -فرد راسخی 18:00 20:00
91 اقتصاد مهندسی جوانمرد 18:00 20:00
92 معماری جهان زیوری 18:00 20:00
93 شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری آصفی 18:00 20:00
94 هیدرولیک و آزمایشگاه فرهادی صبورکازران 18:00 20:00
95 کنترل اتوماتیک رضایی‌حسن‌آبادی 18:00 20:00
96 روان‌شناسی و مشاوره خانواده شهرکی 18:00 20:00
97 سوانح طبیعی و سکونت گاه‌های انسانی شورابی 18:00 20:00
98 پل‌سازی -فرد سروش مقدم 18:00 20:00
99 علوم اعصاب شناختی رزم یار 18:00 20:00
100 اصول علمی ارتباط و تبلیغات مجتبی پور 18:00 20:00
101 روان‌شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان جمیلی 18:00 20:00
102 مبانی راهنمایی و مشاوره بقایی 18:00 20:00
103 طراحی معماری 3 اکبرزاده کاخکی - اعرابی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه