برنامه کلاسهای آموزش مجازی سه شنبه 19 فروردین

دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۹
۱۴۶۱ بازدید
برنامه کلاسهای آموزش مجازی سه شنبه 19 فروردین
برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه 19 فروردین (هفته فرد)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 آمار توصیفی وجدانی محمودی 8:00 10:00
2 روان‌شناسی تحولی1 ناظمی 8:00 10:00
3 طراحی اجزای ماشین 1 محیط زاده 8:00 10:00
4 تحقیق در عملیات 2 شهریان 8:00 10:00
5 کلیات روان‌پزشکی رزم یار 8:00 10:00
6 نگرش و تغییر آن ایل بیگی 8:00 10:00
7 هنر و تمدن اسلامی 1 حسینی ابریشمی 8:00 10:00
8 مکانیک سیالات و هیدرولیک صالحی سده 8:00 10:00
9 تئوری احتمالات و کاربرد آن الداغی 8:00 10:00
10 ترسیم فنی وحدت فریمانی -صراف حسینیان- انزوایی 8:00 10:00
11 مقدمات طراحی معماری 1 وحدت فریمانی -صراف حسینیان- انزوایی 8:00 10:00
12 حقوق تجارت عالیان 8:00 10:00
13 ریاضی 6 محمد رضا حسینی 8:00 10:00
14 کاربرد نرم افزارهای ترسیمی هژبرالساداتی 8:00 10:00
15 تحقیق در عملیات 2 شهریان 10:00 12:00
16 تئوری احتمالات و کاربرد آن الداغی 10:00 12:00
17 روستا 1 وزیری 10:00 12:00
18 ریاضی 6 -فرد محمد رضا حسینی 10:00 12:00
19 طراحی اجزای ماشین 2 -زوج محیط زاده 10:00 12:00
20 مکانیک خاک -زوج غفاری سرجامی 10:00 12:00
21 فیزیولوژی اعصاب و غدد ایل بیگی 10:00 12:00
22 هندسه کاربردی صراف حسینیان 10:00 12:00
23 اصول روان‌ شناسی بالینی رزم یار 10:00 12:00
24 زبان فنی عالیان 10:00 12:00
25 طرح عملی جامع شریفی پور 10:00 12:00
26 آشنایی با ادبیات کهن و معاصر ایران قدیریان 10:00 12:00
27 ساختمان داده ها دلاوریان 10:00 12:00
28 کاربرد کامپیوتر در روان‌شناسی وجدانی محمودی 10:00 12:00
29 روان‌شناسی تحولی1 ناظمی 10:00 12:00
30 ریاضی عمومی 1 کاظمی 10:00 12:00
31 اقتصاد کلان عالیان 12:00 14:00
32 طراحی اجزای ماشین 2  محیط زاده 12:00 14:00
33 مکانیک خاک  غفاری سرجامی 12:00 14:00
34 ساختمان داده ها دلاوریان 12:00 14:00
35 روان‌شناسی تربیتی  سیدمحمدرضا ناظمی 12:00 14:00
36 مبانی نظری معماری  سید محمد باقر طباطبایی 12:00 14:00
37 ارگونومی و آنترپومتری محمدرضا جمیلی 12:00 14:00
38 تاریخ نمایش در ایران سید محمد مداح حسینی 12:00 14:00
39 استاتیک صالحی سده 12:00 14:00
40 اصول شبیه‌سازی مودی 12:00 14:00
41 کاربرد کامپیوتر در روان‌شناسی وجدانی محمودی 12:00 14:00
42 مباحث اساسی در روان‌شناسی2 ایل بیگی 12:00 14:00
43 آسیب‌شناسی روانی1 رزم یار 12:00 14:00
44 آشنایی با معماری اسلامی 1 خواجوی 12:00 14:00
45 عکاسی دیجیتال زابل عباسی 14:00 16:00
46 تمرین‌های معماری مظلومیان 14:00 16:00
47 شبیه سازی کامپیوتر یوسف زاده اقدم 14:00 16:00
48 ریاضی عمومی 1 -فرد ناصرنژاد 14:00 16:00
49 آمار استنباطی وجدانی محمودی 14:00 16:00
50 آزمون‌های روان‌شناختی2 ایل بیگی 14:00 16:00
51 روان‌شناسی یادگیری ناظمی 14:00 16:00
52 اصول حسابداری و هزینه‌یابی - فرد حشمتی 14:00 16:00
53 حقوق و قوانین شهری میلانی زاده 14:00 16:00
54 ترمودینامیک 1 طینتی 14:00 16:00
55 معادلات دیفرانسیل - زوج ناصرنژاد 14:00 16:00
56 آسیب‌شناسی روانی کودک و نوجوان رزم یار 14:00 16:00
57 متره و برآورد غفاری سرجامی 14:00 16:00
58 کارگاه کامپیوتر و برنامه نویسی دلاوریان 14:00 16:00
59 شبیه سازی کامپیوتر یوسف زاده اقدم 16:00 18:00
60 ریاضی عمومی 1  ناصرنژاد 16:00 18:00
61 ترمودینامیک 1 -زوج طینتی 16:00 18:00
62 مدیریت و تشکیلات کارگاهی محمودی چوینلی 16:00 18:00
63 آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی طباطبایی 16:00 18:00
64 کاربرد نرم‌ افزادر معماری قربانی 16:00 18:00
65 مدیریت مالی حشمتی 16:00 18:00
66 اقتصاد شهری رحیم خان کریمی 16:00 18:00
67 روش‌های مرمت ابنیه شکیبی 16:00 18:00
68 شیوه‌های اصلاح و تغییر رفتار ابهر زنجانی 16:00 18:00
69 روش تحقیق (کمی و کیفی) ناظمی 16:00 18:00
70 آسیب‌شناسی روانی2 رزم یار 16:00 18:00
71 برنامه‌ریزی تولید جوانمرد 16:00 18:00
72 زبان تخصصی کاظمیان 16:00 18:00
73 ترمودینامیک 2 - فرد  طینتی 16:00 18:00
74 آزمون‌های روان‌شناختی 1 ایل بیگی 16:00 18:00
75 برنامه سازی پیشرفته 2 دلاوریان 16:00 18:00
76 روش های اجرایی ساختمان احد رضا رمضانی 16:00 18:00
77 آمار استنباطی وجدانی محمودی 16:00 18:00
78 اخلاق کاربردی مجیدی بیلندی 16:00 18:00
79 طرح‌ریزی واحدهای صنعتی احمدی بنکدار 16:00 18:00
80 حسابرسی 1 میوه فروشان سقلائی 18:00 20:00
81 آمار استنباطی -فرد وجدانی محمودی 18:00 20:00
82 فارسی عمومی رزم گیر 18:00 20:00
83 روش تحقیق (کمی و کیفی) - فرد ناظمی 18:00 20:00
84 آسیب‌شناسی روانی2 -فرد رزم یار 18:00 20:00
85 ترمودینامیک 2 طینتی 18:00 20:00
86 آمار استنباطی - زوج وجدانی محمودی 18:00 20:00
87 طرح‌ریزی واحدهای صنعتی - زوج احمدی بنکدار 18:00 20:00
88 روان شناسی سلامت ابهر زنجانی 18:00 20:00
89 اصول مدیریت ساخت صادق زاده 18:00 20:00
90 آشنایی با زلزله و اثر آن بر سازه‌ها کاظمیان 18:00 20:00
91 جغرافیای شهری رحیم خان کریمی 18:00 20:00
92 مبانی مهندسی نرم افزار یوسف زاده اقدم 18:00 20:00
93 برنامه‌ریزی بافت‌های فرسوده و تاریخی اکبریان 18:00 20:00
94 طراحی معماری 2 مظلومیان 18:00 20:00
95 برنامه‌ریزی تولید -فرد جوانمرد 18:00 20:00
96  معماری اسلامی 1 کارشناسی پیوسته  احمدی روحانی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه