برنامه کلاس های آموزش مجازی چهارشنبه 20 فروردین

۶۴۸ بازدید
برنامه کلاس های آموزش مجازی چهارشنبه 20 فروردین
برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه 20 فروردین (هفته فرد)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 مدل‌ سازی مقدماتی امینی طوسی 8:00 10:00
2 بیان معماری 1 کامیار انزوایی 8:00 10:00
3 انسان و محیط ترابی عرفانیان سلیم 8:00 10:00
4 ریاضی عمومی 2 کاظمی 8:00 10:00
5 ماشین آلات ساختمانی غفاری سرجامی 8:00 10:00
6 آزمایشگاه مهندسی نرم افزار - زوج موسوی نیک 8:00 10:00
7 مکانیک سیالات صالحی سده 8:00 10:00
8 اقتصاد خرد حشمتی 8:00 10:00
9 انتقال جرم بیچرانلو 8:00 10:00
10 طرح معماری 4 اسفندیاری سبزوار 8:00 10:00
11 دینامیک فتحی عسگرآباد 8:00 10:00
12 ساختمان داده ها دلاوریان 8:00 10:00
13 آمار مهندسی الداغی 8:00 10:00
14 آزمایشگاه مهندسی نرم افزار موسوی نیک 8:00 10:00
15 محاسبات و آمار حامدزاده 8:00 10:00
16 طرح معماری 5 محسنی سعیدیان 10:00 12:00
17 ریاضی عمومی 2 کاظمی 10:00 12:00
18 مهندسی نرم افزار موسوی نیک 10:00 12:00
19 اقتصاد خرد - فرد حشمتی 10:00 12:00
20 کارگاه ارتباط تصویری 4 ابراهیمی پور 10:00 12:00
21 تنظیم شرایط محیطی  1 آتوسا قناد 10:00 12:00
22 آمار مهندسی الداغی 10:00 12:00
23 برنامه سازی پیشرفته - زوج دلاوریان 10:00 12:00
24 مکانیک سیالات 1 ناجی میدانی 10:00 12:00
25 فارسی عمومی رزم گیر 10:00 12:00
26 کارگاه شهرسازی 1 سهرابیان 10:00 12:00
27 آب‌های زیر زمینی - زوج قیامی باجگیرانی 10:00 12:00
28 ریاضی عمومی 2 - زوج تکتم رمضانی 10:00 12:00
29 کارگاه شهرسازی 2 خلج 12:00 14:00
30 مقاومت مصالح 2 صالحی سده 12:00 14:00
31 استاتیک و مقاومت مصالح محیط زاده 12:00 14:00
32 کاربرد ریاضیات در مهندسی نفت بیچرانلو 12:00 14:00
33 برنامه سازی پیشرفته دلاوریان 12:00 14:00
34 مکانیک سیالات 1 - فرد ناجی میدانی 12:00 14:00
35 روش‌ها و فنون طراحی شهری 2 ترابی - عرفانیان سلیم 12:00 14:00
36 طراحی پایه (اسکیس)  کامیار انزوایی 12:00 14:00
37 عناصر و جزئیات ساختمانی 1 وحدت فریمانی 12:00 14:00
38 منظرسازی شیرازی زاده 12:00 14:00
39 کارگاه ارتباط تصویری 1، آرم و نشانه سمیرا‌ سادات داننده 12:00 14:00
40 آب‌های زیر زمینی قیامی باجگیرانی 12:00 14:00
41 ریاضی عمومی 2 تکتم رمضانی 12:00 14:00
42 اصول حسابداری و هزینه‌یابی حشمتی 12:00 14:00
43 سازه های بتن آرمه 1  انفرادی 12:00 14:00
44 طرح معماری 2 سیدی حلاج - افضلیان 12:00 14:00
45 ماشینهای کنترل عددی انصاری مهر 12:00 14:00
46 متره و برآورد پروژه غفاری سرجامی 14:00 16:00
47 مدیریت مالی حشمتی 14:00 16:00
48 کارگاه برنامه سازی پیشرفته دلاوریان 14:00 16:00
49 اصول و مبانی کار آفرینی کمال شجاع 14:00 16:00
50 گرافیک رایانه‌ای در شهرسازی شیرازی زاده 14:00 16:00
51 سازه های بتن آرمه 1 - فرد انفرادی 14:00 16:00
52 روش تحقیق در هنر صحراگرد 14:00 16:00
53 انتقال حرارت 1 سید محمود ابوالحسن علوی 14:00 16:00
54 عکاسی معاصر ایران محمدمهدی رحیمیان 14:00 16:00
55 فیزیک 1 عامریان 14:00 16:00
56 روش اجزای محدود قالیشویان 14:00 16:00
57 فیزیک 2 -زوج مونسی 16:00 18:00
58 کارگاه طراحی شهری 3 سهرابیان 16:00 18:00
59 انتقال حرارت 1 - فرد سید محمود ابوالحسن علوی 16:00 18:00
60 فیزیک 1 - فرد عامریان 16:00 18:00
61 متره و برآورد اعتضادی 16:00 18:00
62 مدل‌های کمی در شهرسازی محکی 16:00 18:00
63 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی دلاوریان 16:00 18:00
64 طراحی ایجاد صنایع احمدی بنکدار 16:00 18:00
65 مدیریت خطر پروژه علامتیان 16:00 18:00
66 حسابداری شرکت‌ها 1 -فرد یاسر قادری 16:00 18:00
67 روش اجزای محدود - فرد قالیشویان 16:00 18:00
68 روش های اجرای گود و سازه نگهبان غفاری سرجامی 16:00 18:00
69 تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته -زوج کاظمیان 16:00 18:00
70 مقدمات طراحی معماری 1 وحدت  صراف حسینیان انزوایی 16:00 18:00
71 ارزیابی کار و زمان احمدی 16:00 18:00
72 فیزیک 1 - زوج مونسی 18:00 20:00
73 ارتباط تصویری تخصصی 1 ابراهیمی پور 18:00 20:00
74 طراحی معماری 5 اسفندیاری سبزوار 18:00 20:00
75 کارگاه طراحی شهری 2 موحد 18:00 20:00
76 طراحی معماری 3 اکبرزاده کاخکی- اعرابی 18:00 20:00
77 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی - فرد دلاوریان 18:00 20:00
78 طراحی ایجاد صنایع - فرد احمدی بنکدار 18:00 20:00
79 مدیریت خطر پروژه علامتیان 18:00 20:00
80 حسابداری شرکت‌ها 1 یاسر قادری 18:00 20:00
81 ریاضی مهندسی مویدیان 18:00 20:00
82 نقشه کشی ساختمانهای بتنی یزدانی 18:00 20:00
83 اصول سیستم‌های اطلاعات مکانی محکی 18:00 20:00
84 تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته کاظمیان 18:00 20:00
85 روش تحقیق و سمینار مهاجرزاده 18:00 20:00
86 نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان افشار 18:00 20:00
87 ارزیابی کار و زمان - زوج احمدی 18:00 20:00
88 آمار و احتمالات مهندسی غفوریان قدس کاملی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه