برنامه کلاس های آموزش مجازی دوشنبه 25 فروردین

يك شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۹
۱۳۹۸ بازدید
برنامه کلاس های آموزش مجازی دوشنبه 25 فروردین

 

برنامه کلاس های مجازی دوشنبه 25 فروردین
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 معرفت شناسی زهانی 08:00 10:00
2 اقتصاد کلان- زوج  عالیان 08:00 10:00
3 مقدمات طراحی معماری 3  کامیار انزوایی 08:00 10:00
4 مبانی و روش‌های برنامه‌ریزی شهری خلج 08:00 10:00
5 طراحی پایه 2 گلبرگ انزوایی 08:00 10:00
6 ایمنی در برق -زوج رزمی 08:00 10:00
7 برنامه نویسی کامپیوتر زهرا رحیمی 08:00 10:00
8 ارتعاشات مکانیکی فرزاد مویدیان 08:00 10:00
9 روان‌شناسی فیزیولوژیک رئیس المحدثین 08:00 10:00
10 کارگاه تکنیک های چاپ دستی 2 خلیلی 08:00 10:00
11 کامپیوتر تخصصی 1 مبین زاد 08:00 10:00
12 معادلات دیفرانسیل محمد رضا حسینی 08:00 10:00
13 عکاسی تخصصی 2  مسعود توجهی 08:00 10:00
14 شیوه ارائه مطالب علمی رضوی زاده 08:00 10:00
15 کاربرد نرم افزارهای ترسیمی در برق-فرد رزمی 08:00 10:00
16 مکانیک سیالات دو فازی آذری نوغابی 10:00 12:00
17 برنامه نویسی کامپیوتر -فرد زهرا رحیمی 10:00 12:00
18  معادلات دیفرانسیل-فرد محمد رضا حسینی 10:00 12:00
19 تمرین‌های معماری 2 خواجوی 10:00 12:00
20 مبانی معماری داخلی مقدم آریایی 10:00 12:00
21 مبانی ادبیات نمایشی ابراهیم زاده 10:00 12:00
22 خوشنویسی و طراحی حروف 2 سکندری مقدم 10:00 12:00
23 انگیزش و هیجان رئیس المحدثین 10:00 12:00
24 آسیب‌شناسی اجتماعی سرایی 10:00 12:00
25 کاربرد نرم افزارهای ترسیمی در برق رزمی 10:00 12:00
26 روان‌شناسی صنعتی سازمانی موسوی 10:00 12:00
27 تکنولوژی و مواد روسازی نیازی 10:00 12:00
28 ریاضی عمومی 2 حامدزاده 10:00 12:00
29 روان‌شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان زهرا زهانی 10:00 12:00
30 حسابداری صنعتی 1 حسین تالی مقدم 10:00 12:00
31 تهویه مطبوع -فرد زهره امینی 10:00 12:00
32 کنترل کیفیت آماری الداغی 10:00 12:00
33 مهندسی اینترنت رضوی زاده 10:00 12:00
34 مکانیک سیالات جواهرچی 12:00 14:00
35 مقاومت مصالح 1  محیط زاده 12:00 14:00
36 تکنولوژی و مواد روسازی -زوج نیازی 12:00 14:00
37 حسابداری صنعتی 1 حسین تالی مقدم 12:00 14:00
38 آموزه‌های روان‌شناختی در قرآن و حدیث 1 زهرا زهانی 12:00 14:00
39 طراحی پیشرفته محدثی فر 12:00 14:00
40 مهندسی اینترنت رضوی زاده 12:00 14:00
41 تهویه مطبوع زهره امینی 12:00 14:00
42 اقتصاد عمومی 2 عالیان 12:00 14:00
43 تصویرسازی  محسن رحمانی 12:00 14:00
44 کنترل کیفیت آماری-فرد الداغی 12:00 14:00
45 روان سنجی سرایی 12:00 14:00
46 مبانی جامعه‌شناسی ناظمی 12:00 14:00
47 اصول شبیه‌سازی -زوج  پریسا مودی 12:00 14:00
48 دانش خانواده و جمعیت بشارتی 12:00 14:00
49 جامعه شناسی هنر مداح حسینی 12:00 14:00
50 معماری داخلی مقدم آریایی 12:00 14:00
51 روان شناسی تجربی (گروه یک) سرایی 14:00 16:00
52 بیان معماری 3 هژبرالساداتی 14:00 16:00
53 بیان معماری سپیده موحد 14:00 16:00
54 فرایند و روشهای معماری یاسمن مظفرمقدم 14:00 16:00
55 موارد ویژه در مهندسی نفت اسماعیل پور مطلق 14:00 16:00
56 هندسه مناظر و مرایا کاری علی اباد 14:00 16:00
57 احساس و ادراک پازند 14:00 16:00
58 توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه امیرافشاری 14:00 16:00
59 روان‌شناسی اجتماعی ناظمی 14:00 16:00
60 طراحی توانایی 14:00 16:00
61 آزمایشگاه تکنولوژی بتن فرهادی 14:00 16:00
62 کارگاه ماشین  و ابزار سازی بروجردی 14:00 16:00
63 کارگاه تاسیسات برقی باج 14:00 16:00
64 تکنولوژی بتن پورعباس بیلندی 14:00 16:00
65 مدیریت و تشکیلات کارگاهی سیدهدایت قوام 14:00 16:00
66 آشنایی با مقررات ملی ساختمان فرامرزی فر 14:00 16:00
67 کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع محمدزاده 14:00 16:00
68 اقتصاد مهندسی پیشرفته قالیشویان 14:00 16:00
69 پایگاه داده ها راستگو 14:00 16:00
70 معادلات دیفرانسیل ناصرنژاد 14:00 16:00
71 دانش خانواده و جمعیت بشارتی 14:00 16:00
72 اقتصاد عمومی 2 عالیان 14:00 16:00
73 کاربرد کامپیوتر -زوج محمدزاده 16:00 18:00
74 روان شناسی تجربی (گروه دو) سرایی 16:00 18:00
75 اقتصاد مهندسی پیشرفته -فرد قالیشویان 16:00 18:00
76 اصول مرمت و حفاظت صادقی 16:00 18:00
77 مبانی مهندس برق 2 حسین پور ثابت 16:00 18:00
78 انسان، طبیعت و طراحی بابک توانایی 16:00 18:00
79 زبان ماشین و اسمبلی راستگو 16:00 18:00
80 حسابداری مالی -فرد قناد 16:00 18:00
81 برنامه نویسی کامپیوتر -زوج کاظمیان 16:00 18:00
82 مدیریت مالی -زوج حشمتی 16:00 18:00
83 مبانی مهندسی برق -فرد عبداله نیا 16:00 18:00
84 طراحی معماری 1 خواجوی- باقری 16:00 18:00
85 مبانی مهندسی معماری و ساختمان  مرتضی اصغری 16:00 18:00
86 عملیات بهره‌برداری 1 اسماعیل پور مطلق 16:00 18:00
87 روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه1 امیرافشاری 16:00 18:00
88 احساس و ادراک پازند 16:00 18:00
89 روان‌شناسی اجتماعی ناظمی 16:00 18:00
90 اقتصاد مهندسی-زوج جوانمرد 16:00 18:00
91 مهندسی ترافیک پیشرفته قیامی 16:00 18:00
92 مبانی مهندس برق 2  - زوج حسین پور ثابت 18:00 20:00
93 مدیریت کیفیت و بهره وری جوانمرد 18:00 20:00
94 حسابداری مالی قناد 18:00 20:00
95 زبان ماشین و اسمبلی -زوج راستگو 18:00 20:00
96 برنامه نویسی کامپیوتر کاظمیان 18:00 20:00
97 مبانی مهندسی برق عبداله نیا 18:00 20:00
98 مقدمات طراحی معماری2 اورعی زارع - یزدانپرست 18:00 20:00
99 طراحی معماری1 فیاضی - فقیه سبزواری 18:00 20:00
100 انسان، طبیعت  معماری جمیلی 18:00 20:00
101 مهندسی ترافیک پیشرفته-فرد قیامی 18:00 20:00
102 تاریخ و مکاتب روان‌شناسی و نقد آن پازند 18:00 20:00
103 روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه2 امیرافشاری 18:00 20:00
104 هیدرولوژی مهندسی ایزدخواه 18:00 20:00
(۰) دیدگاه