برنامه کلاس های آموزش مجازی جمعه 29 فروردین

۸۴۶ بازدید
برنامه کلاس های آموزش مجازی جمعه 29 فروردین
برنامه کلاس مجازی روز جمعه 29 فروردین 
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 آزمایشگاه مکانیک خاک فرهادی 8:00 10:00
2   آزمایشگاه مقاومت مصالح فتحی 8:00 10:00
3 آزمایشگاه مکانیک سیالات (گروه نفت) مهدیه مودی 8:00 10:00
4 آزمایشگاه شیمی عمومی نقوی 8:00 10:00
5 کاربرد کامپیوتر در روان شناسی وجدانی 8:00 10:00
6 برنامه ریزی و کنترل پروژه کاظمیان 8:00 10:00
7 حکمت معماری در ایران - زوج فرمیهنی فراهانی 10:00 12:00
8 آزمایشگاه فیزیک 1 بهمنی 10:00 12:00
9 محیط های چند رسانه ای کرباسی 10:00 12:00
10 آزمایشگاه فیزیک 2 حسامی 10:00 12:00
11 آمار توصیفی وجدانی 10:00 12:00
12 زبان پیش و تخصصی معماری(جبرانی) داورپناه 10:00 12:00
13 آزمایشگاه شیمی آلی نقوی 10:00 12:00
14 آزمایشگاه بتن و مصالح فرهادی 10:00 12:00
15 آزمایشگاه مکانیک سیالات (گروه مکانیک) مهدیه مودی 10:00 12:00
16 ریاضی مهندسی پیشرفته مویدیان 10:00 12:00
17 برنامه ریزی و کنترل پروژه -فرد کاظمیان 10:00 12:00
18 زبان عمومی (جبرانی) داورپناه 12:00 14:00
19 آمار استنباطی وجدانی 12:00 14:00
(۰) دیدگاه